I.  ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ :

 Считано     От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. в ОРЕС ще се обучават паралелките:

                -X а,  X б  XI а, XI б и   XII класове

     Считано От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. в ОРЕС ще се обучават паралелките:

  -VIII а,     VIII б,     IX а,    IX б класове

Часовете са по 40 минути според утвърденото седмично разписание.

II. ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ Е ОБУЧАВАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ

     - Присъствено ще се обучават от 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г.паралелките:

  -VIII а,     VIII б,     IX а,    IX б  класове

     - Присъствено ще се обучават от 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. паралелките:

                -X а,  X б  XI а, XI б  XII класове.

Часовете са по 40 минути според утвърденото седмично разписание.

За повече информация прочетете ТУК

Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ПЪРВИ  СРОК на учебната 2018 / 2019 година – за месеците от ОКТОМВРИ 2018  г. ДО ЯНУРАИ  2019 г. включително

Повече информация относно заповедтта ще намерите в прикачения файл.