Учебници и учебни помагала, които се използват в ПГ по Икономика "Т.Влайков" гр. Клисура

УЧИТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

УЧЕБНИК И/ИЛИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО /СБОРНИК/

АВТОР

ИЗДАТЕЛСТВО

Румена Милова

Обща теория на счетоводната отчетност

1.Обща теория на счетоводната отчетност, автор Любен Петров

2. Задачи и тестове по основи на счетоводствотоавтор Димитър Раев

1.Издателство "Мартилен"

 

 

2. Димитър Раев

Румена Милова

МихрибанАзизова

Счетоводство на предприятието

1.Счетоводство на предприятието, автор Светла Павлова

2. Задачи и въпроси по счетоводство -  част първа  Включва две теми:Отчитане на капиталите и  Отчитане  на дълготрайните активи.

3. Задачи и въпроси по счетоводство – част втора  Включва темите: Отчитане на материалните запаси и Отчитане на разчетите.

4.  Задачи и въпроси по счетоводство  -  част трета Включва темите: Отчитане на  финансовите средства, отчитане на разходите, отчитане на приходите, отчитане на финансовия резултат от дейността.

 

 

Издателство

"Мартилен"

 

 

2. Димитър Раев

Радостина Лилова

Френски език

Учебна програма по френски езикRallye1 и 2

 

Издателство "Просвета"

Радост Цанева,

Лилия Георгиева

Ариф

Гаваз

1.ИнформационниТехнологии 8-9-10 кл

Учебна тетрадка към учебник по Информационни технологии за 8. клас, одобрен от комисиите на МОН.

1.Издателство "Просвета "

 

Мария Драганова

Публични финанси

Татяна Миткова,Донка Бинева,

Издателство “Мартилен”

 

Корпоративни финанси

Татяна Миткова,Донка Бинева

Издатество

”Мартилен”

 

Международни финанси

Банков анализ

 

Банков мениджмънт

 

Банково дело

 

Татяна Миткова,Донка Бинева

Емил Михайлов,АнгелАнгелов,ЖельоМитев

Жельо Вътев,АнгелАнгелов,Божидар Божинов

Проф.РадкоРадков,Даниела Минчева

Издателство “Мартилен”

Издателство"Абагар”гр.Велико Търново

Издателство"Абагар”гр.Велико Търново

Издателство “Мартилен”

Яна Цанкова

Биология и здравно образование - 8 клас

 

 

 

 

Биология и здравно образование - 9 клас

 

Биология и здравно образование - 10 клас

 

Биология и здравно образование - 12 клас

 

Биология и здравно образование

Наташа Цанова Снежана Томова Петър Райчев Надежда Райчева Иса Хаджиали

 

Владимир Овчаров Огнян Димитров

 

Наташа Цанова Снежана Томова

 

Емилия Илова Донка Николова Ренета Петкова

Издателство

,,Педагог 6”

 

 

 

Издателство

,,Булвест 2000”

 

Издателство

,,Педагог 6”

 

Издателство ,,Просвета”

Даниела Минчева

1.Български език –9клас

2.Литература - 9 клас

3.Български език - 10 клас

4.Литература - 10 клас

5. Български език - 11 клас

6.Литература - 11 клас

7. Български език - 12 клас

8. Български език - 12 клас

1.Петя Маркова

 

2.Иван Инев

3.Петя Маркова, Павлина Върбанова

4. Иван Инев, Албена Руневска

5.Петя Маркова, Павлина Върбанова

6.Весела Михайлова, Ангел Малинов

7. Литературни анализи и тестове за матура

8..Подготовка за матура

 

 

1-5.Издателство

БГ,учебник

 

 

 

 

6.Издателство Просвета

7Издателство

Авис-24

Минчо Вълчев

1.Горски транспорт

 

2.Метеорология

 

 

 

 

3.Ботаника с дендрология

 

4.Лесовъдство

 

5. Механизация на горското стопанство и дърводобива

 

6. Право на лов

 

7. Лесоустройство

 

 

8. Горски култури

 

9. Механизация на горскостопанските работи

Проф.Стоичко Христов

 

Проф.Борис Пеев

 

 

 

 

Проф.Венко Калинков

Проф.НедялкоДелков

 

Катя Митанова

 

Проф. Н. Статков

 

 

Инж. Александър Обретенов

Проф. Кирли Богданов

 

 

Проф. Захариев

 

Проф. Чакъров

Издателство “Земииздат”

Гр.София

Издателство

"Мартилен”

Гр.София

 

Издателство

”Земиздат"

Гр.София

Издателство

"Просвета”

Издателство

“ Земиздат”

Гр. София

Издателство

“Нова звезда”

Гр. София

Издателство

“Земиздат”

Издателство

“Земиздат”

Издателство

“Земиздат”

Яна Цанкова

Химия и опазване на околната среда - 8 клас

Химия и опазване на околната среда - 9 клас

 

Химия и опазване на околната среда - 10 клас

Митка Павлова Милена Кирова Елена Бояджиева Невена Върбанова

Митка Павлова  Елена Бояджиева Милена Кирова Невена Върбанова

Митка Павлова Милена Кирова Елена Бояджиева Валентина Иванова

Издателство ,,Педагог 6”

 

Издателство ,,Педагог 6”

 

Издателство ,,Педагог 6”

Деница Лалова

1.Предпприемачество

 

 

2.Връзки с обществеността

 

 

 

 

 

 

 

3.Електронна търговия

 

4. Компютърен машинопис и текстообработка

 

 

5.Обща икономическа теория

 

 

6. Икономика на предприятието

 

 

 

7.Икономика

 

 

 

8. Делова кореспонденция

Предприемачество

Кирил Тодоров

 

Делово общуване,
връзки с Обществеността

Милка Ризова и Емилия Шаренска

 

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Милка Бакърджиева

 

Електронна търговия

Биляна Койчева, Ани Главчева

 

Компютърен машинопис

Емилия Шаренска, Милка Ризова

 

Икономика - обща икономическа теория

Цонка Лалева

 

Икономика на предприятието

Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела Манчева

 

Икономика

Цонка Лалева, Милена Първанова

 

Делова кореспонденция

Николина Георгиева

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

Стопанска академия “Д.А. Ценов”

 

Издателство

“Мартилен”

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

 

Издателство

“Мартилен”

 

 

Издателство

“Мартилен”

 

Христина Калчева

БЕЛ в 8 клас

Български език  за 8 клас

Весела Михайлова

 

Литература за 8 клас

Кирил Топалов

Изд.”Просвета”

 

 

Изд.”Просвета”

 

Михрибан Азизова

1.      Основи на правото 8 и 9 клас

2.      Право 11. Клас

3.      Маркетинг 11. Клас

4.      Мениджмънт 9. и 11. клас

5.      Работа в учебно предприятие 11. Клас

6.      Банково дело 11. клас

7.       Бюджетно счетоводство 12. Клас

8.      Статистика 12. Клас

1.      Основи на правото Г. Стефанов и колектив

2.      Фирмено право Г.Стефанов

3.      Маркетинг Николай Щерев

4.      Мениджмънт на предприятието Д. Дончев

5.      Работа в учебно предприятие колектив

6.      Банково дело Проф.Р. Радков,Д. Минчева

7.      Бюджетно счетоводство Светла Павлова

8.      Обща теория на статистиката Мита Георгиева

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

Изд. “Мартилен”

 

Изд. “Мартилен”

Григор Марков

 

География и икономика -8 клас

География и икономика - 9 клас

География и икономика - 10 клас

Марин Русев,ИванДреновски,Гергана Иванова и кол.

Изд.

“Архимед”

История и цивилизации - 8 клас

 

История и цивилизации - 9 клас

 

История и цивилизации - 10 клас

БориславГаврилов,Кирил Славчев, Бистра Стоименова

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

Людмил Спасов, Петко Петков, Тодор Мишев и кол.

 

 

Изд.“Просвета”

 

 

Изд.”Просвета”

 

Изд.” Домино”

Закир Софу

1 Философия - 8 клас

 

2 Философия - 9 клас

 

3 Философия - 10 клас

 

4 Гражданско образование-11 клас

 

 

5 Свят и личност - 12 клас

 

 

6 Изобразително изкуство - 8 клас

1 Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

2 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев

3 Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев

4 Галя Герчева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова

5 Майа Грекова, Лиляна Деянова, Ивайло Дичев, Петя Кабакчиева, Кольо Коев, Ингрит Шикова

 6 Мариета Петрова Савчева, Елена Веселинова Панайотова, Благомир Кирилов Папазов, Анна Илчева Цоловска

1 Изд. “Просвета”

 

2 Изд. “Просвета”

 

3 Изд. “Просвета”

 

4 Изд. “ПЕДАГОГ6”

 

5 Изд. “Просвета”

 

 

6 Изд. “ПЕДАГОГ6”

 

Съби Бараков

1.Генетика и селекция на горскодървеснитевидове

2.Борба с ерозията

 

3.Лесоползване

 

4.Горско почвознание

 

5.Горски култури

6.Ботаника

7.Лесоустроѝство

8.Горска таксация

 

 

 

А Александров

 

 

С.Димитров

С.Конакчиев

Незабравка Евтимова

Мариѝка Георгиева

Павел Желязков

Нино Нинов

Боян Захариев

Александър Ташев

Кирил Богданов

Александър Илиев

Христос Петров

Земиздат

 

 

Земя

 

Просвета

 

Матком

 

Земиздат

Матком

Земиздат

Земиздат

Иванка Кирова

Математик Математика - 8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 9 клас

 

 

 

 

 

Математика 10 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика - 11 клас

 

 

 

 

Математика 12 клас

 

 

 

Физика и астрономия

Т. Витанов,

 Г. Кожухарова, М.Кьосева, К.Узунова

 

Сборник за 8 клас

Л.Дилкина, К.Бекриев, Р.Николаев, К.Чалъкова

 

Сборник задачи по математика 8 клас

Кирил Банков,

 Пенка Нинкова, Даниела Петрова, Илиана Цветкова, Ваня Захариева, Екатерина Банкова

 

Математика 8 клас Книга за ученика

Здравка Паскалева,

        Мая Алашка,

Райна Алашка

 

Математика

Сборник за 8 клас

Пенка Рангелова

 

 

Т. Витанов,

 П. Недевски, М.Кьосева

 

Математика

Сборник за 9 клас

Пенка Рангелова

Тестове по математика за 9 клас

Т. Витанов,

 П. Недевски, М.Кьосева

Е. Стоименова

 

Сборник по математика 10 клас

Г. Кожухарова, И.Марашева,

Петър Недевски, Ю.Цветков

 

Подготовка за външно оценяване

Математика за 10 клас

П.Тодорова,

Й.Николова,

Т.Мерджанова,

В.Момчилова

 

12 теста по математика + 10 теста за национално външно оценяване

Пенка Рангелва

 

Тестове по математика за външно оценяване 10 клас

Здравка Паскалева,

        Мая Алашка,

Райна Алашка

 

 

Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова

С.Замковой, С.Ненков, П.Тодорова

 

Математика 12 клас задължителна подготовка

Чавдар Лозанов

Т. Витанов,

 П. Недевски,

 

Физика и астрономия 9 клас

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

 

Физика и астрономия 10 клас

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

 

Сборник задачи и тестове-Физика и астрономия за осми, девети и десети клас Максим Мансимов

 

 

Издателство „Анубис”

 

Издателство „Анубис”

 

 

Издателство „Просвета”

 

 

 

 

Издателство „Архимед”

 

 

 

Издателство ”Коала Прес”

 

 

Издателство „Анубис”

 

Издателство ”Коала Прес”

 

 

 

Издателство „Анубис”

 

 

 

 

Издателство „Анубис”

 

 

 

 

 

 

Издателство „Анубис”

 

 

 

Издателство „Коала прес”

 

 

 

 

 

Издателство „Архимед”

 

 

Издателство „Булвест 2000”

 

Издателство „Анубис”

 

Издателство „Анубис”

 

 

 

Издателство „Булвест 2000”

 

Издателство „Булвест 2000”

 

Издателство „Булвест 2000”

Виолета Цветкова

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия 8 клас

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Издателство „Булвест 2000”

Мария Витанова-Маркова

Английски език

Think

forBulgaria

HerbertPuchta, JeffStranks&Peter Lewis-JonesswithNikolinaTsvetkova&Maria Genova

Издателство

“Клет”

 

 

 

 

Учебни материали от 

Мартилен >>

Просвета>>

Учебни материали по Счетоводство

За учебната 2020/2021 година в помощ на учителите и учениците се предлагат следните сборници със задачи, въпроси и тестове по счетоводство:

 1. Задачи и тестове по основи на счетоводството – В него са разработени решени и нерешени задачи за отчитане на имуществото на предприятието и елементите на методологията на счетоводството. Предложени са и обобщителни задачи върху целия материал. Отделено е място на счетоводна форма „Дневник –главна книга” /Американска счетоводна форма/ и задачи за едностранно счетоводно записване на стопанските операции. В сборника са включени и тестове, които се използват за проверка и оценка на знанията на учениците.

 Цена: 5,00 лв., отстъпка 1,00 лв. крайна цена 4.00лв.

 

2. Задачи и въпроси по счетоводство - част първа Включва две теми: Отчитане на капиталите и Отчитане на дълготрайните активи.

Цена : 6.00лв., отстъпка 1.00 лв. крайна цена 5.00лв.

 

3. Задачи и въпроси по счетоводство – част втора Включва темите: Отчитане на материалните запаси и Отчитане на разчетите.

Цена: 6.00 лв., отстъпка 1.00 лв. крайна цена 5.00лв.

 

 

4. Задачи и въпроси по счетоводство - част трета Включва темите: Отчитане на финансовите средства, отчитане на разходите, отчитане на приходите, отчитане на финансовия резултат от дейността.

 Цена: 6,00 лв., отстъпка 1.00лв. крайна цена 5.00лв.

  

5. Задачи по счетоводство - част четвърта Включва 11 обобщаващи задачи, предназначени за подготовка на учениците за писмен държавен изпит. Задачите могат да се използват и от ученици, които ще участват в националния конкурс по счетоводство. Една от задачите е решена, а останалите са нерешени. Задачите обхващат основните стопански операции, които се извършват в предприятието, съставянето на счетоводни статии, откриване, водене и приключване на синтетичните и аналитичните счетоводни сметки и изготвяне на калкулации, съставяне на оборотна ведомост, баланс и отчет за приходите и разходите.

 Цена: 5,00 лв., отстъпка 1.00 лв. крайна цена 4.00лв.

 

6.Задачи и въпроси по търговско счетоводство

Предназначени са за специалността „Икономика, управление и финанси на търговията”.Съдържа решени и нерешени задачи за предприятия за търговия на едро, търговия на дребно, обществено хранене и изкупуване.

 Цена:5.00лв. , отстъпка 1.00 лв. крайна цена 4.00лв.

 

7.Тестове по счетоводство:

а/ Тестове към първа част -0.80 лв.

б/ Тестове към втора част -0.80 лв.

в/Тестове към трета част -1.00лв.

 

ПОЯСНЕНИЕ:

 

Трите сборника / I, II,III част/ отразяват стопанските операции в предприятието и представляват един комплект, поради което не се препоръчва препродажба на отделни бройки.

Материалът е разработен по уроци по програмите на МОН и включват решени и нерешени задачи по отделните единици, както и обобщаващи задачи към всеки раздел и върху целия материал.

 

Те са сериозно помагало за учениците, които ще следват във ВУЗ или ще работят в практиката.

 

При продажбата се прави отстъпка, когато поръчката е за повече от една дузина /12 бр./ от даден вид .Желаещите да закупят сборниците трябва да направят своевременна заявка.

 

За контакти:

 

Галина Димитрова Раева – мобилен тел. 0886 338257

 

Банкова сметка: IBAN № BG42STSA93000011691132 BIC: STSABGSF –„БАНКА ДСК”-ГАЛИНА ДИМИТРОВА РАЕВА