График за държавните изпити по теория и практика за учебната 2022 -2023г.

График за държавните изпити по теория и практика за учебната 2022 -2023г.